Марія Ортинський: Недитячі війни за дитячих героїв або персонажі мають права

За персонажів дитячих казок та героїв відомих мультфільмів розвертаються неабиякі війни. Кому насправді належать права на Чебурашку, Карлсона, Шерлока Холмса? Як дорого доведеться заплатити за використання улюблених героїв без дозволу? Які порушення і відповідальність за неправомірне використання персонажів в мережі Інтернет?

Як захистити персонажів?

З кожним роком в Україні все більше споживачів і виробників продукції стають відповідальними і дотримуються авторських прав. Навесні 2015 Офіс Торгового представника США виключив Україну зі списку найбільшого порушника інтелектуальної власності. Звичайно, при наявності можливостей і умов зменшується рівень порушень. Сьогодні за допомогою мережі Інтернет є можливість отримати ліцензійне програмне забезпечення або завантажити електронну книгу на сайті видавництва. Більш того, користувачі можуть легально завантажити і оплатити будь-яку програму, книгу, музику, фільм, або переглянути в режимі онлайн при покупці ліцензії.

Однак далеко не кожен український виробник замислюється про дотримання авторських прав на літературних героїв. Згідно ст. 9 Закону України «Про авторське і суміжні права» частину твору, яка може використовуватися самостійно, розглядається як твір і охороняється відповідно до Закону. Оскільки персонаж може самостійно використовуватися, то і потрапляє під захист авторським правом. Слід зазначити, що герой чи персонаж — це досить широке поняття і використовується воно не тільки в контексті персонажа літературного твору, це поняття стосується аудіовізуальних творів, комп'ютерних ігор і навіть ТВ-шоу.

Перевагами захисту персонажа авторським правом є не обов'язкова реєстрація, а також поширення захисту більш ніж на 160 країн світу. Відсутність необхідності реєстрації одночасно є і недоліком, адже згідно ст. 11 зазначеного закону за відсутності доказів автором твору вважається особа, зазначена як автор.

Зараз часто можна зустріти на упаковках харчової, алкогольної продукції різних героїв відомих українських чи іноземних мультфільмів та казок. Виробники дитячого одягу, меблів, іграшок з метою збільшення продажів відтворюють зображення улюблених мультфільмів. Така практика є усталеною не тільки в Україні, але і в багатьох країнах світу. На жаль, в Україні далеко не всі виробники отримають відповідні дозволи на використання таких літературних героїв. Зазвичай це пов'язано з незнанням того, що персонаж є об'єктом авторського права, а також зі складністю отримання такого дозволу.

У способах захисту та відповідальності за порушення прав на мультиплікаційних героїв слід рівнятися на США, де з власником зазвичай полягає так званий мерчендайзингових договір (merchandise license agreement) — по суті ліцензія. Наприклад, у 2003 понад 500 компаній отримали право на використання героїв популярного серіалу The Simpsons, а в 2008р. Було продано продукції більше 750 млн дол. З використанням героїв цього серіалу.

Для захисту прав в Україні варто укладати ліцензійні договори. З розвитком технологій для захисту онлайн продуктів були розроблені договори, підписання яких відбувається шляхом натискання кнопки-згоди (one-click). Як правило, вони є угодою невиключної ліцензії.

Такі договори мають окремі положення про відповідальність за порушення умов договору. Так, порушенням може бути неналежний спосіб використання отриманого за договором об'єкта авторського права. За загальним правилом способи використання, які не визначені в договорі, вважаються не переданими ліцензіату.

Кому насправді належать майнові права на персонажа?

Як правило, компанії, які хочуть отримати дозвіл на використання персонажа, направляють на труднощі пошуку власника майнових авторських прав.

Так, відповідно до Цивільного кодексу України первинним суб'єктом авторського права є автор твору. Також суб'єктами авторського права можуть бути й інші фізичні та юридичні особи, які набули прав на твори відповідно до договору або закону.

У багатьох випадках, іноземні компанії, яким належать майнові авторські права як на аудіовізуальний твір, так і на персонажів, уповноважують локальних представників надавати такі дозволи. Отже, першочерговим завданням має бути знаходження правовласника і його локального представника, а також перевірка відповідних повноважень. Наприклад, правовласник може надати повноваження компанії Х надавати дозволи тільки на використання персонажів в певній обмеженій сфері.

Іноді ситуація може ускладнитися, якщо правовласників є кілька або якщо між ними виникла суперечка щодо авторства на такого героя. Наприклад, у Російській Федерації тривалий час вирішувалося кому все-таки належать права на Чебурашку — автору літературного твору, який створив його образ і відтворив його в тексті, або художнику, який саме таким його намалював.

Вільне використання персонажів

Однак не у всіх випадках потрібно отримувати ліцензії на використання персонажів. Розглянемо ці випадки:

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про авторське право і суміжні права» авторське право діє протягом усього життя автора і 70 років після його смерті, крім випадків, передбачених цим законом. І закінчення терміну дії авторського права на твори означає їх перехід у суспільне надбання. Тобто такі твори можуть вільно, без виплати авторської винагороди, використовуватися будь-якою особою, за умови дотримання особистих немайнових прав автора.

Відповідно до ст. 10 зазначеного закону твори народної творчості (фольклор) не є об'єктом авторського права. Наприклад, козак Мамай, дядько Сем, Зубна фея, Золота рибка. Такі персонажі можна відтворювати без згоди, звичайно, за умови, що таке використання не порушує інших прав, зокрема авторське право художника на ілюстрацію цього фольклорного персонажа. Тобто використовувати персонаж Золотої рибки можна, однак, не порушуючи прав художника на те чи інше зображення.

У мережі Інтернет є ряд можливостей для безкоштовного використання зображень, зокрема персонажів, але із зазначенням автора. Наприклад пошукова система Google дозволяє проводити пошук зображень із зазначенням додаткового інструменту «права на використання», серед яких можна вибрати зображення з ліцензією на повторне використання, в тому числі з комерційною метою.

Захист персонажів у торгових марках

Слід зазначити, що власники майнових авторських прав на персонажів також можуть захистити їх за допомогою торгової марки. У такому випадку неправомірне використання такого персонажа буде як порушенням авторських прав, так і прав на зареєстровану торгову марку.

На відміну від авторсько-правової охорони, для того щоб отримати майнові права на торговельну марку, необхідно її зареєструвати. При реєстрації заявлене позначення перевіряється на відповідність умовам охорони. Так, не може бути зареєстровано позначення тотожне або схоже до ступеня змішування з існуючим позначенням для тих же або однорідних товарів і послуг.

Слід пам'ятати, що торгова марка реєструється для певних товарів або послуг. Наприклад, якщо Ви зареєстрували ТМ для класу 28, до якого належать іграшки, то це не дає Вам права забороняти її використання для класу 25 — одягу. Деякі компанії реєструють персонажі не в одному, двох, а в багатьох класах. Наприклад, ТМ Donald Duck була зареєстрована в 33 класах — для всіх товарів, навіть таких недитячих, як алкоголь, за винятком тютюнових виробів.

Важливо пам'ятати, що права на торговельну марку територіальні. Зареєстрована торгова марка на території України не дає прав на території Польщі, і навпаки.

Замислюючись про захист персонажа, необхідно продумати можливі варіанти його використання, а також можливі дії порушників, територіальне поширення персонажа, і вже потім вибирати той чи інший спосіб охорони або їх комбінацію.

Відповідальність за порушення авторських прав в мережі Інтернет

Згідно ст. 51 Закону України «Про авторське право і суміжні права» захист авторських і суміжних прав здійснюється в порядку, встановленому цивільним, адміністративним і кримінальним законодавством. Отже, за порушення авторських прав може наступити цивільно-правова, адміністративна та кримінальна відповідальність.

Цивільно-правової відповідальності можуть бути притягнуті будь-які суб'єкти, дія яких є порушенням авторських прав. Стаття 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» визначає можливі порушення. У мережі Інтернет це може бути:

  1. Порушення особистих немайнових прав (право на авторство) і майнових прав (розповсюдження твору без згоди правовласника) суб'єкта авторського права.
  2. Піратство, а саме опублікування, відтворення, розповсюдження контрафактних примірників твору. Форма поширення контрафактних творів не має значення. Тому інтернет-піратство, активно розвивається в даний час в нашій країні.
  3. Плагіат — оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору.
  4. Будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права і (або) суміжних прав.
  5. Підроблення, зміна або видалення інформації, зокрема в електронній формі, про управління правами без дозволу суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав чи особи, яка здійснює таке управління.

Законодавством України встановлена ​​адміністративна і кримінальна відповідальність за порушення авторських прав. Так, Кодекс України про адміністративні правопорушення визнає порушенням незаконне використання об'єктів інтелектуальної власності, привласнення авторства або інше умисне порушення прав на об'єкт інтелектуальної власності, охороняється законом.

Кримінальна відповідальність передбачена ст. 176 Кримінального кодексу України, згідно з якою злочином є незаконне відтворення, розповсюдження творів науки і мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а також незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, якщо воно заподіяло шкоду у значному розмірі.

Яскравими прикладами порушень прав на персонажі є виплата за використання кота «Матроскін», яку зобов'язали сплатити виробника наповнювача для котячого туалету. Правовласники мультфільму Добриня Микитич та Змій Горинич відсудили у компанії-виробника пазлів 1 млн руб. за незаконне використання персонажів у пазлах. А протягом останніх трьох років позивачем виступає компанія «Маша і Ведмідь», яка подає позови проти ритейлових українських мереж та фізичних осіб-підприємців за незаконне використання зображення персонажів на продукції. Одним з таких підстав для позову стало піратство, тобто ввезення на митну територію України контрафактної дитячої іграшки — музичного телефону з малюнками та контрафактної дитячої інтерактивної іграшки — ляльки "Маша". В судовому засіданні представники позивача пояснили, що відповідач своїми діями (у разі поширення контрафактного товару в роздрібній торгівлі) завдасть значної шкоди підприємствам, які купили ліцензію на використання та продаж іграшок з логотипами «Маша і Ведмідь», оскільки одиниця контрафактного товару витісняє з ринку одиницю ліцензійного товару. За рішенням суду на користь позивача стягнуто 24360 грн, а контрафактні товари мають бути вилучені та передані позивачеві.

Про порушення в мережі Інтернет, то важким питанням залишається докази провини конкретного суб'єкта, яка вчинила правопорушення в сфері авторських прав через Інтернет. Адже навіть зафіксувавши IP-адресу, з якої вчинено розповсюдження твору чи завантаження (тиражування), складно встановити конкретну особу.

Отже, слід визначити, що відповідальність за порушення авторських прав в Інтернеті несуть особи, незаконно викладають контент або завантажують такий контент. За файлообмінників, то їх посадові особи можуть нести відповідальність тільки, якщо вони ігнорували вимоги правовласників про припинення порушення авторських прав.

В рамках адаптації законодавства України до стандартів ЄС були запропоновані декілька законопроектів щодо врегулювання відносин у сфері авторського права. Один з таких проектів передбачав механізми захисту прав, серед яких блокування окремих творів або повне блокування веб-сайтів, що задовольняють хоча б одній з спеціальних умов, перерахованих в законопроекті.

Враховуючи стрімкий розвиток онлайн-технологій і як результат велику кількість порушень в мережі Інтернет, сподіваємося, що в найближчому майбутньому будуть розроблені якісні способи захисту авторських і суміжних прав.

Дата публикации: 20.06.15