Національний банк перейшов на нову систему управління

10 липня 2015 набув чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розвитку інституційної спроможності Національного банку України".

Згідно з новим законом правління Національного банку є колегіальним органом і складається з шести осіб: голови Національного банку, першого заступника та заступників голови Національного банку. Правління Національного банку очолює голова Національного банку.

Таким чином, на підставі цих змін та наказу Національного банку України від 10.07.2015 №180-од "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Національного банку" до складу правління Національного банку входять глава НБУ Валерія Гонтарєва, перший заступник голови Олександр Писарук, заступники голови Владислав Рашкован, Яків Смолій, Дмитро Сологуб та Олег Чурій.

Що стосується реалізації основних функцій Національного банку, то функціональні обов'язки заступників голови розподіляються наступним чином. Олександр Писарук відповідає за пруденційний нагляд, фінансовий моніторинг і ризик-менеджмент. Дмитро Сологуб відповідає за монетарну політику, фінансову стабільність і статистику банківської системи. Олег Чурій — за операції на ринках (валютному та ресурсному). Яків Смолій — за організацію готівкового та безготівкового обігу. Владислав Рашкован — за фінанси, стратегію реформування банківської системи і трансформацію регулятора.

Згідно зі змінами до закону та з метою підвищення якості прийняття рішень правління Національного банку має право створювати спеціалізовані комітети з делегуванням їм відповідних повноважень. Таким чином забезпечується створення умов для взаємообміну інформацією, результатами аналізу, а також розподіл навантаження між членами правління та підвищення ефективності роботи.

Комітети за своєю функціональністю діляться на три групи: стратегічний рівень (policy making), тактичний рівень (policy execution) і підтримка (support). В рамках трансформації регулятора в Національному банку вже створені і діють такі комітети: Комітет з монетарної політики, Комітет з фінансової стабільності, Кредитний комітет, Комітет з управління активами і пасивами, Комітет з конкурсних торгів. Планується створення таких комітетів — Комітету з нагляду, Бюджетного комітету, Комітету з управління змінами, Комітету з операційних ризиків. Таким чином структура комітетів охоплювати всі основні функції Національного банку України, що вимагають колегіальних рішень.

Голова Національного банку Валерія Гонтарєва зазначила: «Важливо, що вперше правління Національного банку отримує право делегувати окремим комітетам частину своїх повноважень. Таким чином, система управління трансформується від прийняття одноосібних рішень до рішень комітетів, що наближає регулятора до найкращих практик центральних банків світу. Такі якісні зміни в роботі правління Національного банку — це важливий крок на шляху до посилення незалежності та підвищенню дієвості регулятора, що проходять в рамках запланованого процесу трансформації системи його управління ».

Дата публикации: 15.07.15