Порядок надання щорічної відпустки в Україні

В якому розмірі надається щорічна відпустка?

Тривалість основної щорічної відпустки становить не менше 24 календарних днів. Для деяких категорій працівників встановлено щорічну основну відпустку більшої тривалості. Наприклад, працівникам, зайнятим на підземних гірничих роботах — до 28 календарних днів; педагогічним працівникам — до 56; інвалідам 1 та 2 груп — 30 календарних днів; 3 групи — 26 календарних днів; неповнолітнім — 31 календарний день.

Крім того, в деяких випадках працівник має право на додаткову щорічну відпустку: за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, сім'ям з дітьми і т.д.

Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватись одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо від неї.

Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, — 69 календарних днів.

Як обчислюється тривалість відпустки? Чи враховуються вихідні, свята?

Відпустка обчислюється в календарних днях. Святкові і неробочі дні не враховуються при визначенні розміру відпустки працівникам, у яких є неповнолітні діти або повнолітня дитина — інвалід 1 групи.

Скільки потрібно пропрацювати на підприємстві, щоб отримати право на відпустку?

Щорічні основна та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи надаються працівникам після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації.

У разі надання зазначених відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу.

Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на підприємстві за бажанням працівника надаються:

1. жінкам — перед відпусткою по вагітності та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;

2. інвалідам;

3. особам віком до вісімнадцяти років;

4. чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці по вагітності та пологах;

5. особам, звільненим після проходження строкової військової служби, військової служби за призовом з мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення зі служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців , не рахуючи часу переїзду до місця проживання;

6. сумісникам — одночасно з відпусткою за основним місцем роботи;

7. працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою;

8. працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації;

9. працівникам, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування;

10. батькам — вихователям дитячих будинків сімейного типу;

11. в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

Чи мають право на додаткові дні відпустки працівники, у яких є діти?

Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку чи інваліда з дитинства підгрупи А I групи, або одному з прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Чи можна використати щорічну відпустку частинами?

Можна. Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускається на прохання працівника за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

У яких випадках начальник може відкликати співробітника з відпустки?

Відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства і т.п.

У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

В які терміни повинні бути виплачені «відпускні»?

Заробітна плата за час відпустки виплачується не пізніше, ніж за 3 дні до його початку.

Чи можна замінити відпустку грошовою компенсацією?

За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше 24 календарних днів.

Особам віком до вісімнадцяти років заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається. Також забороняється ненадання щорічної відпустки повної тривалості протягом двох років підряд.

У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітньої дитини — інваліда з дитинства підгрупи А I групи.

У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не менше 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості.

У разі переведення працівника на роботу на інше підприємство, в установу, організацію грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням повинна бути перерахована на рахунок підприємства, установи, організації, куди перейшов працівник.

Дата публикации: 17.07.15