Прийнято закони про посилення незалежності Нацбанку

ВР створила умови для виконання Нацбанком своїх конституційних завдань

Верховна Рада 18 червня прийняла Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розбудови інституціональної спроможності Національного банку України (законопроект № 2742).

Метою законодавчого акту є створення правових умов для виконання Нацбанком своїх конституційних завдань, а також приведення окремих положень Закону про НБУ у відповідність з європейською практикою і взятими українською стороною зобов'язань перед МВФ.

Прийнятим Законом:

— Уточнені терміни;

— Заборонено НБУ перераховувати до Державного бюджету України суму частини прибутку до розподілу більшу, ніж визначена в річної фінансової звітності, підтвердженої зовнішнім аудитом та затвердженої Радою НБУ;

— Уточнено визначення основної функції НБУ і доповнено перелік його інших функцій;

— Зменшено з 7 до 4 членів Ради НБУ, які призначаються Президентом і обираються Верховною Радою, а також кількісний склад Ради НБУ з 14 до 8 чоловік;

— Заборонено бути членом Ради НБУ особі, яка є уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або керівником (заступником керівника) державного господарського об'єднання, підприємства, установи та організації, або є співробітником / входить до складу керівного органу або є власником істотної участі в юридичну особу, яка надає фінансові послуги і знаходиться під наглядом Національного банку;

— Конкретизовано підстави припинення повноважень Ради НБУ;

— Встановлено, що члени Ради НБУ (крім голови) за виконання своїх функцій отримують винагороду за рахунок НБУ в розмірі згідно методики, затвердженої Радою за поданням Правління НБУ;

— Збільшено кількість засідань Ради НБУ з 1 разу на квартал до 10 разів на рік;

— На голову Ради НБУ покладено повноваження інформувати Президента України або ВР про виникнення підстав для звільнення з посади призначених ними членів Ради Національного банку;

— Передбачено створення в рамках Ради НБУ Аудиторського комітету;

— Уточнено перелік повноважень Правління НБУ і зменшений з 11 до 6 членів його кількісний склад;

— Внесено зміни до переліку обов'язків і повноважень голови НБУ та його заступників;

— Конкретизована структура НБУ, види операцій, а також механізми взаємовідносин НБУ з Президентом, Верховною Радою, Кабінетом Міністрів;

— Визначено правові особливості розпорядчих актів НБУ;

— Передбачено, що умови оплати праці службовців НБУ визначаються Правлінням відповідно до законодавства в цій сфері;

— Уточнені умови правового захисту членів Правління та інших працівників НБУ;

— Конкретизовано перелік обмежень щодо членів Правління та інших службовців НБУ, а також вимоги до звітності, внутрішнього та зовнішнього аудиту, порядок оскарження рішень НБУ.

Відповідні зміни внесено до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства України, а також Закони про банки і банківську діяльність та Закону про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Також прийнятий Закон про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо розбудови інституціональної спроможності Національного банку (законопроект № 2743).

Законом внесено в БК такі зміни:

— Стаття 45 доповнено частиною дев'ятою, в якій говориться, що частина прибутку до розподілу Національного банку України визначається і перераховується до Державного бюджету України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою НБУ річної фінансової звітності та формування Національним банком резервів у порядку та розмірах, визначених Законом про НБУ;

— Прикінцеві та перехідні положення доповнені пунктом 32 про те, що норма частини дев'ятої статті 45 БК застосовується, починаючи зі складання проекту Державного бюджету України на 2016 рік.

Дата публикации: 01.07.15