Роз’яснено процес спрощеної процедури капіталізації банків

Банки, програми капіталізації яких узгоджені НБУ, повинні попередньо погоджувати з НКЦПФР терміни проведення етапів емісії акцій.

Національний банк у листі від 21 вересня 2015 № 20-04012 / 67432 надав роз'яснення щодо спрощеної процедури капіталізації банків.

Законами «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків», «Про банки і банківську діяльність», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» передбачена спрощена процедура капіталізації банків, яка передбачає, зокрема, що дата подачі документів для реєстрації випуску акцій банку в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку вважається датою реєстрації випуску акцій та проспекту емісії.

Рішення про реєстрацію випуску акцій та проспекту емісії приймається виключно на засіданні Комісії.

Враховуючи вищевикладене, банкам, програми капіталізації яких узгоджені НБУ, і що забезпечує капіталізацію за спрощеною процедурою, необхідно попередньо узгоджувати з Комісією терміни проведення етапів емісії акцій, зокрема, дати проведення загальних зборів акціонерів і подання до Комісії документів на реєстрацію випуску акцій (звіту про результати розміщення акцій).

Дата публикации: 29.09.15