Сергій Холодов: Канали легалізації незаконних доходів суддів продовжують зберігатися

У цій публікації ми ще раз обговоримо три елементи незалежності, які прийнятий ВР України закон про справедливий суд і судочинство не реалізував.

По-перше, закон не змінив ролі Вищої Ради юстиції. По-друге, Закон не реалізував доктрину «суддівського імунітету» (скасування кримінальної відповідальності за «завідомо неправосудне рішення»). По-третє, закон не підпорядкував судам виконавчу службу і службу охорони «Грифон».

У цій колонці зупинимося на важливому аспекті нового закону про судоустрій — механізмі для боротьби з неправомірними фінансовими вигодами.

На наш погляд, комплексний і збалансований підхід в реформі повинен передбачати: з одного боку, посилення відповідальності за життя «не по доходам», але з іншого боку, посилення незалежності суддів і підвищення їх ролі у виконанні рішень. Інакше, судді повинні отримати максимальну свободу, яка не повинна стати приводом для наживи.

У напрямку боротьби за «чистоту кишень» реформа просунулася набагато більше, ніж у напрямку незалежності. Втім, деякі нові положення отребують доопрацювання.

Як відомо, правоохоронці не мають серйозних успіхів у боротьбі з хабарництвом. Головна проблема — складність доведення. Вирішити цю проблему можна шляхом контролю за витратами судді. Спроба реалізувати цей контроль є в оновленому законі про судоустрій і в законі про запобігання корупції (закон про корупцію).

Закон про корупцію поширює свою дію на суддів. Зокрема, суддя повинен подавати декларацію про своє майно та витрати. Національне агентство з попередження корупції (Назка) вправі стежити за способом життя судді і виявляти невідповідності до поданої декларації. Хоча слід зазначити, процедура такого стеження ще не затверджена.

Ухвалення подарунків (у тому числі у вигляді знижок, безкоштовних послуг) суддями заборонено. Проте суддя може приймати дорогі подарунки від близьких осіб (тобто це фактично дозволено джерело доходів).

Невідповідність між доходами та витратами, а також неправдиві декларації вважаються підставою для дисциплінарного провадження відповідно до закону про судоустрій.

У той же час залишаються відкритими деякі канали легалізації незаконних доходів. Один з них на схемі нижче:

Завдяки такій очевидній схемою витрати нечесного судді будуть обґрунтовані задекларованим доходом. Тобто мета «зловити за витрати» явно не досягається.

Назка повинно мати повноваження аналізувати доходи «близьких осіб» з точки зору їх відповідності ринковим цінам. У разі сумніву, «подарунки» від цих «близьких осіб» Назка має кваліфікувати як недозволені доходи. Відповідно, виникне підстава для дисциплінарного провадження судді у зв'язку з помилковою декларації та необґрунтованими витратами (які фінансувалися за рахунок таких «подарунків»).

Інший канал — це маскування хабарів інші дозволені доходи (викладацька, наукова, творча діяльність). До цього часу найвідомішим випадком отримання творчого гонорару є 16000000 гривень за фотоальбом п. Януковича «Діяти і перемагати».

Щоб уникнути таких ситуацій у суддівській сфері, на наш погляд, такі доходи також повинні бути предметом ревізії з боку НАА з точки зору їх відповідності ринковим цінам. Також, можливо, було б доцільним певне обмеження максимальних сум доходів, які суддя може отримати з таких джерел.

З точки зору дисциплінарної відповідальності ситуація наступної.

Такий набір санкцій за вказані порушення не зовсім логічним. Якщо ВККС або ВРЮ прийшли до висновку, що суддя дійсно живе «не по доходам» або подав завідомо неправдиву декларацію, то наслідком має бути звільнення. Переклад в нижчестоящого суду або тимчасове відсторонення явно не відповідають серйозності порушення. Якщо дві останні форми покарання застосовуються для менш розкішних форм життя «не по доходам», то слід залишити і догани.

Крім того, обидва — закон про корупцію і судоустрій — не чітка про право Назка на подання до ВККС і ВРЮ (на схемі — пунктирна стрілка). Так, закон про корупцію вказує, що про недостовірність декларації суб'єкта декларування Назка повідомляє керівника відповідного органу. Звичайно, у разі судді така процедура не спрацює (голова суду не є керівником судді). Ми вважаємо, що Назка має прямо звертатися до ВРЮ або ВККС, однак в поточній редакції закону таке звернення може бути розцінено як перевищення повноважень.

Отже, одне з найактуальніших питань реформи, якому має бути присвячена особлива увага, є недопрацьованим.

Дата публикации: 04.07.15