Вручення повісток за місцем роботи

Зараз військові комісаріати констатують, що багато військовозобов'язаних і призовників ухиляються від призову, навмисно не приймають повістки, змінюють адресу проживання або просто роблять вигляд, що відсутні під час візитів представників військових комісаріатів. Реагуючи на ситуацію, що склалася, військові комісаріати прийняли рішення вручати повістки за місцем роботи таких осіб. Як наслідок, керівники суб'єктів господарювання почали отримувати масові повістки на своїх працівників.

Слід зазначити, що врученню повісток, як правило, передує отримання листів від військових комісаріатів, адресованих керівнику з проханням надати списки працівників призовного віку.

Як відомо, Указом Президента України від 14.01.2015р. № 15/2015 оголошена часткова мобілізація. Відповідно, підприємства / установи / організації зобов'язані надавати органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування інформацію, необхідну для проведення мобілізаційних заходів (абз. 14 ч. 1 ст. 21 Закону «Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку» від 21.10. 1993 № 3543-XII).

Таким чином, надання інформації у відповідь на зазначені листи для роботодавців є обов'язковим.

Відзначимо, що строки надання такої інформації в Законі України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» відсутні. У той же час, термін для відповіді, як правило, зазначений у самому запиті. Як наслідок, ми рекомендуємо відповісти протягом зазначеного терміну, щоб не потрапити під адміністративну відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційної підготовки та мобілізації, передбачену ст. 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП). Зауважимо, що суб'єктами відповідальності в розумінні цієї статті є посадові особи підприємства.

Слід зазначити, що відповідальність за невиконання своїх обов'язків щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації несуть керівники та інші посадові особи підприємств, установ і організацій незалежно від підпорядкування і форм власності, винні у порушенні законодавства з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, законодавства про військовий обов'язок і військову службу (ст. 26 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», ст. 42 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»).

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що керівники суб'єктів господарювання зобов'язані вести персональний облік військовозобов'язаних і призовників за місцем їх роботи (ч. 4 ст. 34 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» від 25.03. 1992 № 2232-XII).

Так, приймаючи на роботу співробітників, відділ кадрів питає у них документи з військового обліку, а саме: у військовозобов'язаних — військові квитки або тимчасові посвідчення, а у призовників — посвідчення про приписку до призовних дільниць.

Зауважимо, що взяття на роботу військовозобов'язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку за місцем проживання, заборонено. У разі виявлення таких дій керівник або посадові особи підприємства, які прийняли такого працівника на роботу, притягуються до адміністративної відповідальності у вигляді накладення штрафу в розмірі від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 51 грн.) (Ст. 211-3 КУпАП).

Звертаємо також Вашу увагу, що роботодавець зобов'язаний у семиденний строк повідомляти у військові комісаріати про всіх військовозобов'язаних і призовників, прийнятих ним на роботу або звільнених (абз. 3 п. 3.4 Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах , в установах, організаціях та навчальних закладах, затвердженої наказом Міноборони від 15.12.2010 р .. № 660, далі — Інструкція № 660).

Персональний облік військовозобов'язаних і призовників на підприємствах здійснюється шляхом внесення відомостей про військовий облік в особисту картку працівника типової форми № П-2.

Також роботодавці повинні постійно взаємодіяти з відповідними військкоматами з питань термінів та способів звірки даних особових карток, списків військовозобов'язаних, списків призовників з обліковими даними військкоматів.

Звертаємо Вашу увагу, що на роботодавців покладено також обов'язок складання і не пізніше 1 грудня поточного року подачі у військові комісаріати списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (абз. 11 п. 3.4. Інструкції № 660).

Ігнорування запиту може обернутися для посадових осіб підприємства адміністративним штрафом в розмірі від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 1700 грн.) За порушення законодавства про оборону, мобілізаційної підготовки та мобілізації (ст. 2101 КпАП). При цьому саме військові комісаріати розглядають справи про подібні порушення і накладають адміністративні стягнення (ст. 235 КУпАП).

Слід також зазначити, що відповідно до абз. 7 ч. 1 ст. 21 Закону України «Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку» підприємства зобов'язані забезпечувати своєчасне прибуття працівників, які залучаються до виконання обов'язку по мобілізації. Відповідно, в разі вручення керівникам підприємства або керівнику відділу кадрів повісток за місцем роботи, відповідальність за неявку працівника у військовий комісаріат буде нести не тільки працівник, а й роботодавець.

Так, незабезпечення керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами підприємств, установ, організацій на вимогу військових комісаріатів сповіщення військовозобов'язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати або перешкода зазначених посадових осіб своєчасній явці громадян на збірні пункти чи призовні дільниці тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 54 грн.) (ст. 211-4 КпАП).

Слід зазначити, що для керівників та посадових осіб підприємств, установ і організацій не передбачена кримінальна відповідальність за порушення обов'язків по обліку своїх працівників та оповіщення військовозобов'язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати або перешкоджання зазначеними посадовими особами у своєчасній явці громадян на збірні пункти чи призовні ділянки. Така відповідальність передбачена тільки для громадян (ст. Ст. 335 — 337 Кримінального кодексу України).

Щоб уникнути відповідальності рекомендуємо дотримуватися наступних правил:

Надавати відповіді на запити військових комісаріатів з повним переліком військовозобов'язаних і призовників, які працюють на відповідному підприємстві в термін, зазначений у відповідному запиті. У разі якщо термін не зазначений, рекомендуємо протягом одного-двох робочих днів написати лист у військовий комісаріат про отримання запиту і вказати орієнтовний термін, коли ви зможете підготувати відповідь.

У разі отримання повісток від військових комісаріатів на працівників, передати їх відповідному працівникові, про що отримати розписку в останнього.

Не вчиняти жодних дій, які можуть перешкодити працівникові потрапити до військового комісаріату для постановки на військовий облік, проходження військово-лікарської комісії або навчальних зборів.

У такому випадку працівник повинен написати заяву про звільнення його від роботи на відповідний період. У свою чергу керівник товариства повинен видати наказ про звільнення працівника від виконання трудової функції зі збереженням заробітної плати і робочого місця. При цьому працівник табелюється «ІН», код 22.

Дата публикации: 03.06.15