ВСУ висловився про терміни оскарження рішень слідчого судді

Верховний Суд України на засіданні Судової палати у кримінальних справах 24 березня 2016 року, розглядаючи справу № 5-16кс16 висловився про те, що норми статті 395 КПК забезпечують за аналогією з правом на доступ до суду, закріпленим в пункті 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, законну мету і не порушують саму сутність цього права.

Апеляційна перевірка рішень слідчого судді має певні особливості, обумовлені характером цього виду судового рішення, необхідністю невідкладної перевірки його законності та обгрунтованості. Особливостями перевірки таких рішень є:

а) спрощений порядок подачі апеляційної скарги безпосередньо в апеляційний суд (частина перша статті 395 КПК);

б) скорочений термін апеляційного оскарження ухвали слідчого судді — протягом 5-ти днів з дня оголошення; для особи, яка перебуває під вартою, — з моменту вручення йому копії судового рішення; для особи, без виклику якого винесено ухвалу слідчого судді і яка її оскаржує, — з дня отримання ним копії судового рішення (частини друга і третя статті 395 КПК);

в) скорочений термін розгляду апеляції — не пізніше ніж через 3 дні після її надходження до суду апеляційної інстанції (частина друга статті 422 КПК).

Суворе дотримання термінів в кримінальному процесі неможливо без чіткого знання правил їх обчислення. Для правильного обчислення строку важливе значення набувають приписи правових норм, що стосуються визначення початкового моменту перебігу строку, обставин, що впливають на його хід, і встановлення моменту його закінчення. При визначенні початку обчислення строку важливо точно знати момент, з якого починається його перебіг. У тих випадках, коли початок перебігу строку не позначено в законі, їм слід вважати момент вчинення процесуальної дії або настання події, яка призводить до виникнення відповідної процесуальної обов'язки, для якої і встановлюється цей термін.

Для особи, яка оспорює рішення слідчого судді, прийняте з викликом такої особи, але без його участі, початком перебігу строку на подання апеляційної скарги є день оголошення цього рішення.

Дата публикации: 20.04.16