ВСУ зробив висновок про наслідки порушення попереднього договору

ГК містять спеціальну норму, якою передбачено перелік правових наслідків порушення попереднього договору.

На засіданні Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України 2 вересня 2015 при розгляді справи № 6-226цс14 був зроблений висновок щодо наслідків невиконання попереднього договору.

Роз'яснено, що положення частини 2 ст. 635 ГК містять спеціальну норму, якою передбачено перелік правових наслідків порушення попереднього договору. Цією нормою встановлено обов'язок сторони, яка необгрунтовано ухиляється від укладення договору, відшкодувати іншій стороні збитки, завдані простроченням, якщо інше не встановлено попереднім договором або актами цивільного законодавства.

Припинення зобов'язання за попереднім договором внаслідок неукладення основного договору протягом встановленого попереднім договором строку виключає спонука до висновку основного договору в судовому порядку, виконання обов'язку в натурі або виникнення основного договірного зобов'язання як правової підстави для виникнення у набувача права власності на майно.

Положеннями ЦК та інших актів цивільного законодавства, прямо не передбачено таке правовий наслідок невиконання попереднього договору, як відшкодування збитків способом визнання права власності на річ, яка повинна бути

Дата публикации: 15.09.15