ВСУ зробив висновок про розрахунок збитку від ДТП

Величина втрати товарної вартості входить у вартість матеріального збитку

Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 16 грудня 2015 розглянув справу № 6-760цс15 про відшкодування майнової шкоди, заподіяної внаслідок ДТП.

При розгляді була сформована наступна правова позиція. За змістом пункту 1 частини другої статті 22ГК реальними збитками є втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить буде зробити для відновлення свого порушеного права.

Згідно з пунктом 2.4 Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів вартість матеріального збитку (реальний збиток) визначається як вартісне значення витрат, які несе власник у разі пошкодження або розукомплектування колісного транспортного засобу, з урахуванням фізичного зносу і витрат, які понесе або може зазнати власник для відновлення свого порушеного права користування КТС (втрати товарної вартості).

Відповідно до пункту 8.3 Методики вартість матеріального збитку визначається як сума вартості відновлювального ремонту з урахуванням значення коефіцієнта фізичного зносу складових КТС і величини втрати товарної вартості.

Отже, за змістом зазначених положень законодавства величина втрати товарної вартості входить у вартість матеріального збитку (реальні збитки).

Дата публикации: 07.01.16