ВСУ зробив висновок про збільшення процентної ставки за кредитом

При вирішенні спору про стягнення боргу за кредитним договором слід встановити, чи було правомірним однобічне збільшення процентної ставки.

Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 16 грудня 2015 розглянула справу № 6-2355цс15 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

При розгляді була сформована наступна правова позиція. Відповідно до статті +1054 ГК за кредитним договором банк або інша кредитна організація (кредитор) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, передбачених договором, а позичальник зобов'язується повернути отриману грошову суму і сплатити відсотки.

Згідно частини першої статті 651 ЦК зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку» від 12 грудня 2008 року № 661-VI, який набув чинності 9 січня 2009 року, положення ЦК доповнені статтею 1056- 1, частиною другою якої передбачено, що встановлений договором розмір процентів не може бути збільшений банком в односторонньому порядку. Наведена редакція статті 1056-1 ЦК діяла до 16 жовтня 2011 року.

З аналізу зазначених норм ВСУ зробив висновок про те, що якщо умовами кредитного договору передбачається право банку в односторонньому порядку збільшувати розмір процентної ставки за користування кредитом у разі настання певних умов з дотриманням встановленої кредитним договором процедури повідомлення позичальника, то збільшення банком розміру процентної ставки по цьому кредитним договором в односторонньому порядку є правомірним за умови, що рішення банку про таку зміну було прийнято до набрання чинності Законом № 661-VI.

У цій справі договір був укладений в 2008 році, банк збільшив розмір процентної ставки з 10 лютого 2009 року. Задовольняючи позов, суди не досліджував всіх обставин, що мають значення для вирішення спору, не з'ясували чи було рішення про зміну розміру процентної ставки прийнято до набрання чинності Законом № 661-VI і, не перевірив, чи відповідає вимогам кредитного договору повідомлення про збільшення розміру процентної ставки за кредитним договором.

Дата публикации: 07.01.16